"I oss alle bor det
en dyp lengsel etter å
leve ut den
største versjonen av oss selv."

Anne B. Øyen
Gründer, Neste Nivå